Het werk van Peter-Frans de Graaf gaat over Hollands landschap. Zeker dat kan mooi zijn. Maar een oubollig plaatje is hem vreemd. Peter-Frans houdt van doorgeslagen Calvinisme, rechtlijnigheid als geuzenarbeid, en ‘Konsequent ist kein Ellend’. Hij is wel eens de ’terrorist van het vlakke land’ genoemd omdat hij plezier heeft in rechte lijnen, ruilverkaveling en strakke akkers. Maar als je nu denkt dat dat gevoelloos of weinig spiritueel is. Hij zoekt juist de bosgeest in het laatste stukje ingeklemde stukje bos in de stad, of spiritualiteit in de rafelranden van de aangeharkte polder.